DU er elsket!

”Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.”
”Guds kjærlighet ble synlig for oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved Ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss, og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”
1. Joh. 4. 16, 9 - 10

Det finnes ikke et menneske på jord, som er unntatt Guds kjærlighet! Dermed er det mulig for et hvert menneske som vil ta imot Guds gave, å få del i denne kjærligheten og få et EVIG LIV!

Noen ganger roter vi oss langt bort fra Guds plan og vilje med livene våre, og da kan vi heldigvis få lov til å bøye våre hjerter innfor Gud, og be Ham om hjelp til å komme tilbake til Hans kjærlighet igjen.


Bring me back

Gud vil at ALLE mennesker skal bli frelst!

For å bli frelst, må vi først komme til et punkt der vi innser at vi trenger å bli reddet. Vi må forstå at alle mennesker er skapt for å leve evig, men at ingen som har syndet kan tilbringe denne evigheten i Guds herlighet.
Det finnes en fortapelse, et Helvete. Gud ønsker ikke at noen mennesker skal komme dit, og derfor har han gitt oss en mulighet til å bli reddet fra syndens straff.
Det er ikke et eneste menneske som er verdig ut fra sine egne handlinger og måte å være på, til å komme til Himmelen. For alle har syndet, og Gud hater synd!

Men Gud elsker menneskene så høyt at han laget en redningsplan!

cross i solnedgang

For å få et evig liv og komme til Himmelen når dette livet på jorden er slutt, nytter det dermed ikke å ta seg sammen og gjøre seg fortjent til det.

Sannheten er at alle mennesker er fullstendig og totalt
fortapt uten JESUS!


Syndens lønn er døden,
men Guds gave er EVIG LIV ved sin elskede sønn,
JESUS KRISTUS!
Romerne 6. 23


«For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin sønn den enbårne. For at hver den som TROR på HAM, ikke skal gå fortapt,
men ha EVIG LIV!»
Johannes 3. 16

Det er kun en eneste måte å få del i dette på, og det er å ta imot den gaven som Gud har gitt.

How could you say no?

JESUS er veien til GUD!

Denne veien er en LEVENDE VEI.
Det er en vei, og ikke en parkeringsplass.
Veien er JESUS, og Han har allerede levd et liv på jorda som var fullstendig etter Guds vilje.
Det VI må gjøre er å FØLGE HAM!!! Vi må tro på Ham, lære av Ham og gjøre det han sier.

For Jesus sa: Den som hører mine ord og GJØR etter dem, han er lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Den som hører mine ord og IKKE gjør etter dem, er som en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Når stormen kom, og regnet strømmet ned, så var det kun huset som var bygd på fjell som ble stående.

Les
kjærlighetsbrevet fra Gud til DEG.
(All tekst er hentet fra Bibelen.)

Hvis du tror at Jesus er sendt av Gud for å gi deg evig liv, og du vil ta imot Ham som din frelser og Herre,
kan du bli GUDS BARN her og nå.

"Alle som tok i mot Jesus, gav Gud rett til å bli Guds barn. De som tror på Hans navn."
Johannes 1. 12

For dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppvakte Ham fra de døde, skal du bli frelst.
Romerne 10. 9

Hvis du vil bli frelst, men ikke vet helt hva du skal si til Gud, så kan du be denne
frelsesbønnen.

Velkommen inn i Guds familie av ufullkomne mennesker - med tro på en levende Gud, på vei mot et fullkomment mål!

"Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus." 
 Fil: 3.13-14


Bibel og korsVi må la JESUS være vårt forbilde, og la det Han har sagt og gjort vise oss vei og hjelpe oss til å gjøre Hans vilje i hverdagen.
HAN ER SELVE LIVET!!!

«For meg er livet Kristus, og døden en vinning.»
Paulus brev til filipperne 1. 21