G A V E R

Dersom du ønsker å støtte misjonsarbeid og arbeid blandt mennesker i nød, kan du gi en gave til Mission Music misjonskonto 3310.66.27733. Vi formidler da gaven videre.

Gi gjerne en gave direkte til misjonærer og organisasjoner som på ulike måter ønsker å spre evangeliet om Jesus Kristus til mennesker av ulik nasjonalitet og bakgrunn:-)

GUD ER KJÆRLIGHET!

Klikk på den blå teksten, og du kan lese mer om arbeidet til noen misjonærer og organisasjoner, samt finne kontonummer mv.

Miriam og Johnny Pettersen har reist ut som misjonærer i Tyskland, og du kan lese om det arbeidet de driver på deres blogg: www.missionbug.blogg.no. Bruk gjerne kontonummeret som er oppgitt der dersom du ønsker å støtte arbeidet deres.

Evangeliet har hast!

Dary og Ole Martin Mydland arbeider som misjonærer i Kambodja, der de har bosatt seg med sine to barn. De er med på å drive et fantastisk arbeid i slummen. De driver et guttesenter og et senter kalt "Hvite duer" som er et senter for å hjelpe unge jenter ut av prostitusjon. Bruk kontonummer 3335.24.79352 for å støtte dette arbeidet direkte.

En hel gjeng fra Haua var nede i Kambodja i vinterferien 2014 for å være med i arbeidet. Fantastisk!! Dary og Ole Martin er hjemme i Norge en periode nå.

Troens Bevis Verdens Evangelisering driver en verdensomspennende misjonsvirksomhet. De utgir brevkurset "det nye liv" for de som er nysgjerrige på troen på Jesus, og for de som nettopp har tatt imot Jesus som sin frelser. Misjonsvirksomheten består i kampanjer, opplæring og utrustning til innfødte misjonærer som forkynner evangeliet for sitt eget folk, og produksjon av tv-programmer til "Miracle-channel" som forkynner evangeliet for Arabere over store deler av verden.

Frelsesarmeen driver et viktig arbeid blandt rusmisbrukere. Deres motto er "Soup - soap - salvation" (suppe - såpe - frelse). Frelsesarmeen ser på mennesket som en helhet med fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Alle mennesker er skapt av Gud og har derfor ukrenkelig verdi. Frelsesarmeen har derfor helt siden starten sett forkynnelse og nestekjærlighet som to sider av samme sak.

”Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.”
- The Salvation Army International Mission Statement

Det er en glede å ha mulighet til å gi en håndstrekning til arbeidet blant mennesker som trenger hjelp til å finne mening med livet - og håp for framtida!

"Den som gir fryser ikke".