Pasted Graphic 8

Gud skapte jorden med alt det nydeligste vi kan tenke oss.
Så skapte Han menneskene i sitt eget bilde, for Han ønsket å dele alt det vakre Han hadde skapt med noen som lignet Ham selv. Han blåste sin ånd inn i Adam, og la evigheten ned i menneskenes hjerte.

Gud hadde på forhånd sagt til Adam og Eva at straffen for ulydighet i Edens hage var døden. Likevel lot de seg friste av djevelen/slangen og gjorde imot det som Gud hadde sagt (les 1. mosebok). Hele menneskeheten kom under denne dommen på grunn av deres ulydighet.
Men Gud elsket fortsatt menneskene så høyt at Han var villig til å ofre sin egen sønn, Jesus, for å vinne menneskene tilbake til fellesskapet med Ham som vi var skapt til.På samme måte som Adam var ulydig og gjorde imot Guds vilje slik at alle mennesker ble skilt fra Guds herlighet og fellesskapet med Ham, var Jesus lydig mot Gud i alt - og banet dermed en vei tilbake til fellesskapet med Gud og Hans herlighet.

Pasted Graphic 1

Jesus har levd et liv på jord som menneske, og blitt prøvd i alle ting - og gjennom alt dette vært lydig mot Guds vilje. Dermed ble Hans liv et forbilde for oss, og Hans død på korset ble redningen for oss og da Han stod opp igjen overvant Han døden og gav oss muligheten til å få et EVIG LIV!!

cross2

DET er gode nyheter!!!

For å få del i denne frelsen, må vi TA IMOT denne gaven.

How could you say no?


«Alle som tok imot Jesus, gav Gud rett til å bli Hans barn. De som tror på Hans navn.»

Child

Pasted Graphic 4