Bibelsitater og andre gullkorn

Pray

«For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver dem som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha EVIG LIV.»
Joh. 3. 16

Stand before God

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile."
Matteus 11. 28

Pasted Graphic 1

Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti.
Salme 119

Bibel og lys
«For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere FRAMTID OG HÅP.»
Jer. 29. 11

Pasted Graphic 6

«Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, ja, holder deg oppe med Min frelserhånd.»
Jes. 41.10

Pasted Graphic

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar Mitt øye hvile på deg,
og gir deg råd.»
Salme 32.8

Pasted Graphic 2

"Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!
Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse med TAKK. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. "
Fil. 4. 4-6


Pasted Graphic 4

"For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli FRELST VED HAM!"
Joh. 3.17.