Frelsesbønn

Pray

Allmektige Gud i Himmelen.
Jeg har gjort mye som er i mot Din gode vilje,
og jeg vet at ingen som har syndet kan komme til Himmelen.
Jeg vil så gjerne komme til deg, du som har skapt alle ting,
og som er den eneste sanne, levende Gud.
Jeg takker deg for at du på tross av alle mine feiltrinn,
elsker meg så høyt at du sendte din egen elskede sønn,
Jesus,
for å ta min straff på seg.
Han har banet en ny og levende vei
tilbake til fellesskapet med deg Gud, min far.
Jeg innser at jeg er er fullstendig og totalt fortapt uten Jesus.
Jeg tror at Jesus døde for mine synder,
og at jeg må omvende meg og bli født på ny.

Kjære Jesus, jeg ønsker å følge deg resten av livet.
Jeg vil at DU skal være min HERRE!
Hjelp med til å leve med deg hver eneste dag,
og lære å forstå hva som er din vilje med livet mitt.
Takk at du har gitt meg et NYTT OG EVIG LIV!!

AMENHvis du bad denne bønnen fra ditt hjerte, er du
nå blitt GUDS BARN, og et nytt liv kan begynne å vokse.

«Alle som tok i mot Jesus, gav Gud rett til å bli Hans barn,
de som tror på Hans navn.»


Child

Bibel

Noen råd for at det nye livet som har blitt født i hjertet ditt skal vokse:  • Finn noen å dele din nye tro med.
  • Les i Bibelen daglig. (begynn gjerne med Johannes evangeliet)
  • Engasjer deg i en lokal menighet/kristent fellesskap.


Pasted Graphic

«Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg,
og gi deg fred.»