FRIHET


Hva er virkelig frihet?

Er frihet det samme som å kunne gjøre akkurat som vi vil?

Lio, Foss

For en uke siden hadde min mann og jeg en flott tur til leirstedet Lio, en nydelig plass som jeg er veldig glad i. Å gå ute i "Guds frie natur" er noe av det beste jeg vet! Jeg blir fylt av en takknemlighet over livet, og en glede over å få være til!

Lio, kors

Vi gikk opp til korset som er satt opp på toppen av et av fjellene rundt leirstedet. Å få stå der å se på den flotte utsikten, og se kjærlighetens og frihetens symbol rage opp mot himmelen, var ubeskrivelig!!

Lio, fluesopp

På turen nedover fant vi både fluesopp og "skogens gull", kantarell.

Lio, kantarell

Jeg må innrømme at jeg synes at Rød Fluesopp ser veldig mye mer spennende ut enn kantarellen, som ofte er vanskelig å få øye på der den så lett forveksles med høstfarget løv.
Men selv om fluesoppen er lettere å få øye på, ser flottere og mer fristende ut, så VET jeg at det ikke er et smart valg å velge den. Den er fin, men samtidig giftig. Da lønner det seg heller å lete til en finner ekte vare.

Vi har små og store valg vi må gjøre gjennom hele livet. De fleste valg får konsekvenser for oss, og til og med når vi lar være å velge, så gjør vi et valg.

Vi er ikke forhåndsprogramerte roboter som gjør det vi er programmerte til, men vi kan velge hver eneste dag hva vi vil gjøre - og med hvilken innstilling vi vil gjøre det.

Gud har også gitt oss mulighet til å velge mellom det gode og det onde. Han har gitt oss en FRI vilje, og derfor kommer Han aldri til å tvinge noen av oss til å velge det Han ønsker. Men Hans håp og inderlige ønske er at vi alle skal velge LIVET!!


"Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen.
Velg derfor livet."
5. Mos 30:19