Sep 2014

FRIHET


Hva er virkelig frihet?

Er frihet det samme som å kunne gjøre akkurat som vi vil?

Lio, Foss

For en uke siden hadde min mann og jeg en flott tur til leirstedet Lio, en nydelig plass som jeg er veldig glad i. Å gå ute i "Guds frie natur" er noe av det beste jeg vet! Jeg blir fylt av en takknemlighet over livet, og en glede over å få være til!

Lio, kors

Vi gikk opp til korset som er satt opp på toppen av et av fjellene rundt leirstedet. Å få stå der å se på den flotte utsikten, og se kjærlighetens og frihetens symbol rage opp mot himmelen, var ubeskrivelig!!

Lio, fluesopp

På turen nedover fant vi både fluesopp og "skogens gull", kantarell.

Lio, kantarell

Jeg må innrømme at jeg synes at Rød Fluesopp ser veldig mye mer spennende ut enn kantarellen, som ofte er vanskelig å få øye på der den så lett forveksles med høstfarget løv.
Men selv om fluesoppen er lettere å få øye på, ser flottere og mer fristende ut, så VET jeg at det ikke er et smart valg å velge den. Den er fin, men samtidig giftig. Da lønner det seg heller å lete til en finner ekte vare.

Vi har små og store valg vi må gjøre gjennom hele livet. De fleste valg får konsekvenser for oss, og til og med når vi lar være å velge, så gjør vi et valg.

Vi er ikke forhåndsprogramerte roboter som gjør det vi er programmerte til, men vi kan velge hver eneste dag hva vi vil gjøre - og med hvilken innstilling vi vil gjøre det.

Gud har også gitt oss mulighet til å velge mellom det gode og det onde. Han har gitt oss en FRI vilje, og derfor kommer Han aldri til å tvinge noen av oss til å velge det Han ønsker. Men Hans håp og inderlige ønske er at vi alle skal velge LIVET!!


"Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen.
Velg derfor livet."
5. Mos 30:19


De fleste fanger sitter ikke i fengsel...



En dag jeg var i bønn og forberedte meg til å synge på et møte, bad jeg til Herren om Han hadde noe på sitt hjerte som Han ville at jeg skulle dele. Det å be til Gud og samtale med Ham er helt naturlig - og det er ikke en enveis kommunikasjon. Men for å høre hva Han sier så må vi både øve oss til å høre Hans stemme i vårt hjerte, og i tillegg må vi ta tid til å være stille slik at Han kan tale til oss.

Jeg gikk rundt i stua og bad for landet vårt, for bygda vår, for menigheten, for de som ikke kjenner Jesus og for de som sitter i fengsel. Mens jeg bad for de som sitter i fengsel, var det som om Gud grep tak i hjertet mitt på en sånn måte at jeg kunne merke at Han ville si meg noe. Jeg bøyde kne der i stua, og ventet på hva Han ville si meg. Jeg tenkte at Han gav meg en ny nød for disse damene i fengselet, som har fått en veldig spesiell plass i hjertet mitt, men det Han sa var:


"DE FLESTE FANGER SITTER IKKE I FENGSEL."

Fengsel

"De fleste fanger er fanget i sitt eget liv.
De er fanget i bekymring, jag etter penger, karrierejag, status, menneskefrykt, frykt for å ikke strekke til, frykt for å ikke være god nok, frykt for å ikke bli likt, travelhet og stress."


Som så ofte når Herren taler, så er det annerledes enn det jeg selv tenker, men jeg vet at Hans tanker er høyere enn mine tanker. Han kjenner hver eneste en av oss mye bedre enn vi kjenner oss selv.

Jeg velger å dele dette med deg som leser denne bloggen også, for jeg tror at Gud ønsker at du skal vite at Han vil at du skal være glad og FRI!!!


Hoppebilde 2

"Vær ikke bekymret for noe, men legg ALT dere har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse med TAKK. Og Guds FRED som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus."
Fil. 4. 6-7

Jesus sier: "Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile".
Matt. 11. 28

"Til FRIHET har Kristus frigjort oss, stå derfor fast, og la dere ikke igjen tvinge inn under syndens fangenskap."
Galaterne 5. 1

"Får Sønnen frigjort dere - da blir dere virkelig FRI."
Johannes 8. 36

Lio, skilt

Hvis du er mest opptatt av hva mennesker synes og mener om deg, så drives du av menneskefrykt.

Hvis du er mest opptatt av å gjøre det Gud vil at du skal, så drives du av
Gudsfrykt.