Mar 2014

Huset på fjell

Jesus sa: "Den som hører mine ord, og gjør etter dem, han er lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Men den som hører mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. "

Dette er avslutningen og oppsummeringen på Bergprekenen (som er en hel tale av Jesus) som står i Matteus kapittel 5, 6 og 7. Dette er noe av det Jesus ønsket å lære sine etterfølgere, og disse kapitlene i Bibelen sier mye om hvordan Gud ønsker at vi skal leve, og hvordan Han vil at vi skal behandle hverandre.
Pastor Kurt Johnny Haaland har de siste søndagene talt ut fra disse versene. Det har vært veldig utfordrende!
Vi ønsker vel alle å gjøre valg som gjør at livet tåler en storm, og at det vi velger er noe som holder i liv og evighet. Ut fra det Jesus sier, så nytter det ikke å bare vite hva som står i Bibelen, men det må også få konsekvenser for det vi gjør.

Jesus sa; "Det dere vil at andre skal gjøre for dere, skal dere gjøre for dem".

Jesus sa: "Døm ikke, for at dere ikke selv skal bli dømt."