Jesus sier: Kom, mitt barn


Jesus sier: Kom, mitt barn, jeg har ventet på deg

Se, mine hender er utstrakt i kjærlighet til deg

Jeg ble naglet fast til det korsets tre

For at du, mitt barn, skal ha fred.Jeg ser at du strever

Jeg kjenner byrdene du har

Men vit at jeg lever

Jeg har kjøpt deg fri fra alt ditt slaveri

Legg all din bekymring på meg

For jeg har omsorg for deg


Jesus sier: Kom, mitt barn, jeg har ventet på deg

Se, mine hender er utstrakt i kjærlighet til deg

Jeg ble naglet fast til det korsets tre

For at du, mitt barn, skal ha fred.Jeg ser dine tanker

Jeg kjenner smertene du har

Og mitt hjerte banker

I kjærlighet til deg – jeg gav mitt liv for deg

Så du kan få komme til meg

Og jeg vil lege deg.