Besøk i fengselet

Onsdagen i påskeuka fikk jeg mulighet til å ha en intimkonsert på kvinneavdelingen i Stavanger fengsel.
Fengselete
Det er noe av det mest meningsfulle og spesielle jeg noengang har vært med på. Jeg har lenge hatt en drøm om å få lov til å gå med de beste nyheter som finns til de som av forskjellige grunner og i ulike omstendigheter har tatt valg som har ført til at livet ble vanskelig.

Det å få gjøre noe som jeg kjente med hvert fiber i kroppen at lå på Guds hjerte, var helt ubeskrivelig. I flere uker i forkant hadde jeg bare kjent en enorm kjærlighet til disse damene som jeg ennå ikke hadde truffet, og jeg visste at det var for akkurat dem Jesus hadde valgt å forlate Himmelens herlighet. Guds kjærlighet til hvert eneste menneske førte til at Han var villig til å gi avkall på dette, og bli født som menneske i en skitten stall, vokse opp i fattige kår, og fullføre redningsplanen ved å bli henrettet på et kors for å ta på seg straffen for all verdens urett og synd.

"Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham."
Joh. 3. 17
cross i solnedgang
I løpet av påsken har jeg tenkt mye på disse damene, og på hvorfor noen kommer ut for ting i livet og tar valg som gjør at livet ikke blir slik som en har drømt om. Jeg har stilt meg dette spørsmålet mange ganger: "Hvem er jeg til å dømme?" Innfor den levende Gud står vi alle likt. Det er ingen av oss som kan gjøre oss fortjent til en evighet i Himmelens herlighet. Det er kun gjennom Guds kjærlighet som ble vist oss på korset da Jesus valgte å gå i døden for alle mennesker uavhengig av religion, nasjonalitet, rase, rang, kjønn eller legning.

"Alle som tok i mot Jesus, gav Gud rett til å bli Hans barn."
Joh. 1.12


Slik som Jesus møtte de menneskene som hadde kommet skjeivt ut i livet, viser at Han ikke kom for å dømme, men for å frelse.
Han kom ikke for å oppheve budene som Gud har gitt oss, men han kom for å oppfylle dem. Jesus tilgir synd, og Han sier til oss slik Han sa da de skriftlærde kom til Jesus med kvinna som var tatt på fersk gjerning i hor. "Den som er uten synd kan kaste den første steinen." Og til kvinna sa han: "Heller ikke jeg fordømmer deg, gå i fred, og synd ikke mer fra nå av."
bønn
Synd er fortsatt synd. Og synd er som et fengsel. Vi blir ikke virkelig fri før vi tar imot Jesus som Herre. Da får vi ta imot Hans nåde, og Han vil fylle hjertene våre med sin fred, glede og kjærlighet. Takknemligheten over å bli tilgitt og satt fri, fører til at vi ønsker å leve nær Herren og gjøre det som er Guds vilje.

"For syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre!"
Rom. 6.23
Gaver fengselet -
"Til frihet har Kristus frigjort dere. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommen av synden igjen."
Gal. 5.1

"For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere FRAMTID OG HÅP!"
Jer. 29.11

Jesus er Herre! Han tok straffen vår på seg, slik at vi skulle gå fri. Han overvant døden, og gav oss mulighet til å få et evig liv i Himmelens herlighet! DET er grunn til påskefeiring!! :-)

DU er elsket!

Nothing compares to your love, Lord!